80 lat WKS „Flota” Gdynia

06 17 flota 030 17 czerwca 2016 r. w Akademii Marynarki Wojennej odbyły się uroczystości z okazji 80 rocznicy powstania Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia.

   Zarząd Klubu WKS „Flota” Gdynia serdecznie dziękuje wszystkim swym członkom i sympatykom za wniesiony wkład pracy, trud i ofiarność w pomnażaniu dorobku sportowego Klubu, a tym samym sportu polskiego. Dziękujemy za pomoc w codziennej pracy Klubu i organizacji dużych imprez sportowych Dowódcom i Komendantom jednostek wojskowych Marynarki Wojennej RP współpracujących z Klubem. Za wspieranie sportu dzieci i młodzieży dziękujemy władzom Miasta Gdyni

Panu prezydentowi dr. Wojciechowi Szczurkowi oraz Radzie Miasta Gdyni.

   Za zaangażowanie i pomoc w funkcjonowaniu Klubu specjalne podziękowania dla Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej Pana komandora prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta.


   Składamy wyrazy uznania tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby proces szkolenia w Klubie prowadzony był na wysokim poziomie.

 Zarząd Klubu WKS „Flota” Gdynia

 

80-lecie Wojskowego Klubu Sportowego "Flota" Gdynia - film

 

Zdjęcia - Albert POPŁAWSKI AMW

06 17 flota 001 06 17 flota 002 06 17 flota 003 06 17 flota 004 06 17 flota 005
06 17 flota 006 06 17 flota 007 06 17 flota 008 06 17 flota 009 06 17 flota 010

06 17 flota 011 06 17 flota 012 06 17 flota 013 06 17 flota 014 06 17 flota 015
06 17 flota 018 06 17 flota 019 06 17 flota 020 06 17 flota 021 06 17 flota 022
06 17 flota 023 06 17 flota 024 06 17 flota 025 06 17 flota 026 06 17 flota 027
06 17 flota 028 06 17 flota 029 06 17 flota 016 06 17 flota 017