Wycofanie zarzutów

 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku umarza śledztwo i wycofuje zarzuty przeciwko Władysławowi Kuźniakowi byłemu dyrektorowi Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia.

Postanowienie z 6 grudnia 2012 r. na podstawie art. 17 & 1 pkt.1 i 2 kpk wobec stwierdzenia, iż czyn nie miał znamion czynu zabronionego.

Ponadto w toku postępowania prokuratura stwierdziła, że:

„ Na podstawie całego zgromadzonego w niniejszej sprawie materiału dowodowego ustalono, iż wydatkowanie pieniędzy na projekt strzelnicy, która miała powstać na terenie zakupionym od Agencji Mienia Wojskowego w 2003 roku, na rekultywację terenu strzelnicy kosztem kilkuset tysięcy złotych, na której miała powstać nowa strzelnica wraz z całą infrastrukturą było ekonomicznie uzasadnione.

"DO CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW KLUBU WKS "FLOTA" GDYNIA"

  1. Żądanie zamieszczenia sprostowania nieprawdziwych informacji - czytaj >>>
  2. Odpowiedź na artykuł w "Dzienniku Bałtyckim" - czytaj >>>
  3. Za korzystanie z obiektów sportowych Komendy Portu Wojennego Gdynia w terminie od 01.02.2011 - 31.12.2011 r., zgodnie z umową użyczenia 74/VII/FIN/2011 Rejonowy Zarząd Infrastruktury wystawił Klubowi faktury na łączną kwotę 54 153,11 zł.
  4. Sprostowanie - artykuł z Dziennika Bałtyckiego

db2