ACS AMW GDYNIA

Wojskowy Klub Sportowy „Flota” Gdynia na mocy porozumienia od lat korzysta z obiektów sportowych Akademickiego Centrum Sportowego AMW w Gdyni. Akademickie Centrum Sportowe mieści się na terenie AMW i zarządza obiektami sportowymi Uczelni. W skład ACS wchodzi Ośrodek Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Ośrodek Szkolenia Pływackiego. Centrum jest jednostką organizacyjną, dydaktyczno-wychowawczą realizującą program wychowania fizycznego w ośrodkach. ACS odpowiada za realizację szkolenia z wychowania fizycznego podchorążych, studentów oraz kadry. Pracownicy ACS prowadzą zajęcia z wychowania fizycznego, organizują zawody i wydarzenia sportowe na rzecz społeczności akademickiej. W ACS działa 13 sekcji sportowych, które umożliwiają rozwój indywidualnych pasji sportowych. W Akademii Marynarki Wojennej znajduje się także siedziba Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia

1200px-logoamwnew-svg_-3922168AKADEMICKIE CENTRUM SPORTOWE AMW W GDYNI