Bobsleje i Skeleton

fb2-1249600

(ang. bobsleigh) to sport dla ludzi odważnych i gotowych do podjęcia ryzyka. Sprawność, rozumiana jako siła i koordynacja ruchowa to równie istotne czynniki umożliwiające zdobywanie celów. Odpowiedzialność i odporność to kolejne cechy charakteryzującego dobrego bobsleistę. Bobsleje przez wielu uznawane są za zimową Formułę 1. Polegają na jeździe specjalnymi saniami – bobslejami po torze lodowym. Pierwsze bobsleje były zwykłymi, przedłużonymi saniami o metalowo-drewnianej konstrukcji (z dwoma wąskimi metalowymi płozami) pozwalającymi na rozwinięcie większej prędkości w porównaniu do zwykłych sanek.

Zawodnicy:

Łukasz Miedzik                                                                                 Jakub Stano