judo

Początek działalność Sekcji datuje się na sierpień 1960 roku. Powstała ona z inicjatywy Adama Święca, Wiesława Sawickiego, Kazimierza Jaremczaka oraz ówczesnego Kierownika Klubu kmdr. por. Stanisława Filipiaka. Duży wpływ na powstanie Sekcji miało także poparcie Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu Dowództwa. Marynarki Wojennej, dążącego do rozwijania sportów walki i samoobrony. Dopiero w 1961 roku przydzielono pierwszą dotację z Klubu, która przyczyniła się do stworzenia podstaw organizacyjno-szkoleniowych gwarantujących sprawne działanie Sekcji.

Kadra Szkoleniowa

  • Adam Poździk – trener I klasy, koordynator
  • Jarosław Poździk – trener I klasy
  • Roman Błoński – instruktor

Sekcja realizuje zadanie: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w judo” – współfinansowane ze środków Miasta Gdyniagdynia_sport_logo-6299137