Komitet organizacyjny

Przewodniczący Prezes WKS Flota Gdynia
kmdr por. Arkadiusz SOBIERAJ
Zastępcy Przewodniczącego Dyrektor ACS AMW
mgr inż. Dariusz SAPIEJKA
Dyrektor GCS
Rafał KLAJNERT
Członkowie Komendant Miejski Policji w Gdyni
mł. insp. Słąwomir Pachura
Wiceprezes WKS Flota Gdynia
mgr Andrzej Stępień
Prezes Sekcji Strzeleckiej WKS Flota
Adam Dobosz