Kim jesteśmy

Wojskowy Klub Sportowy „Flota” Gdynia to stowarzyszenie z osiemdziesięcioletnią historią. Aktualnie w klubie działa 10 sekcji sportowych zrzeszających ok. 600 członków. W niezwykle bogatej historii zawodnicy Klubu zdobyli medale na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Polski. Klub od 2005 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego, na którą można oddawać swój jeden procent podatku.

Celem statutowym Klubu jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa w zakresie:

  1. Sportowego szklienia dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w wybranych dyscyplinach sportu
  2. Upowszechnianie kultury fizycznej, w tym dążenie do osiągania najwyższego poziomu sportowego
  3. Popularyzacja postawy patriotycznej, sportowej i obronnej wśród społeczeństwa i członków Klubu
  4. Organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych
  5. Promowanie i organizowanie imprez sportowych