szachy

fb2-2224344

Sekcja Szachowa została powołana w 1946 roku na Walnym Zebraniu WKS „Flota” Gdynia, zgodnie z rozkazem Dowódcy MW z dnia 30 października 1946 roku. Po kilkuletniej działalności i stale piętrzących się trudnościach w działaniu, uległa rozwiązaniu. Z inicjatywy Zarządu Klubu WKS „Flota” Gdynia Sekcja Szachowa została reaktywowana z dniem 01 września 2013 roku. Duży wpływ na ponowne powstanie Sekcji miały liczne sukcesy gdyńskich juniorów oraz pozyskanie profesjonalnej kadry trenerskiej. Pierwszymi trenerami byli arcymistrz Aleksander Miśta oraz mistrzyni FIDE – WFM Joanna Górecka. Aktualnie zajęcia prowadzą : Marzena Gajlewicz i Tomasz Kempiński.  Od roku 2014 sekcji szachowej udaje się pozyskać dotację miejską na szkolenie szachowe dzieci i młodzieży.

Kadra Szkoleniowa

  • Marzena Gajlewicz – kierownik sekcji szachowej
  • Tomasz Kempiński

Sekcja realizuje zadanie: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w szachach” – współfinansowane ze środków Miasta Gdynia

gdynia_sport_logo-7302185