WCSS

Wojskowy Klub Sportowy „Flota” Gdynia od 2011 roku realizuje zadania z ramienia Wojskowej Federacji Sportu w ramach szkolenia utalentowanej młodzieży. Obecnie prowadzone szkolenie obejmuje sporty:

  • Lekka Atletyka
  • Judo
  • Strzelectwo Sportowe
  • Tenis ziemny
  • Bobseje
  • Żeglarstwo

wfs-3292045

Szkolenie sfinansowane jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży realizowanego w Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego w roku 2019.